กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Harbin Veterinary Research Institute

ที่อยู่:
  Haifang Road, No. 678
  Xiangfang District, Harbin 150069
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: 0451-51997177
โทรสาร: 0451-51997166
เว็บไซ้ท์: http://www.hvri.ac.cn

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bird Flu (H5+H7) Recombinant Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1 Re-8, H7N9 Re-1Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Bird Flu (H5+H9) Bivalent Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1 Re-1, H9N2 Re-2Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Bird Flu, Newcastle Disease Recombinant Joint Live Vaccine
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
LiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Classical Swine Fever Weak Vaccine (Rabbit Origin)Not AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease of Chickens, Infectious Bursal Disease Joint Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลLiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Porcine Reproductive Respiratory Syndrome Live VaccineLiveCH-1RNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Porcine Viral Diarrhea Triple Live Vaccine
(Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea, Porcine Rotavirus)
LiveG5 (Rota)Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Pseudorabies Virus Attenuated Freeze-Dried VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Sheep Pox Chicken Embryo Attenuated VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Swine Fever Inactivated VaccineKilledNot AvailableAluminum hydroxideสาธารณรัฐประชาชนจีน
Swine Fever Rabbit Attenuated VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน