กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Harbin Veterinary Research Institute

ที่อยู่:
  427 Maduan St
  Nanggan Area of Harbin City
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: 86.451.85935005
โทรสาร: 86.451.82733132
เว็บไซ้ท์: http://www.hvri.ac.cn

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Influenza H9 Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledH9 subtypeOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Highly Pathogenic PRRS Live VaccineLiveHuN4-F112Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Inactivated PRRS VaccineKilledCh-1a strainNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Pseudorabies Live VaccineLiveBartha K61Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน