กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Zoetis Animal Health US

ที่อยู่:
  100 Campus Drive
  Florham Park, New Jersey 07932
  สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์: 1.888.963.8471
อีเมล์: customerservice@zoetis.com
เว็บไซ้ท์: https://www.zoetisus.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
FLUVAC Innovator® 5
(Equine Influenza, Equine Herpes Virus, Equine Encephalomyelitis, Tetanus)
KilledA2 (EIV), Types 1 and 4 (EHV), Eastern, Western and Venezuelan (Equine Encephalomyelitis)Noneสหรัฐอเมริกา
FLUVAC Innovator® 6
(Equine Influenza Viruses, Equine Herpes Virus, Equine Encephalomyelitis, Tetanus)
KilledA2 (EIV), Types 1 and 4 (EHV), Eastern, Western and Venezuelan (Equine Encephalomyelitis)Noneสหรัฐอเมริกา
FLUVAC Innovator®Triple-E FT
(Equine Influenza, Equine Encephalomyelities, Tetanus)
KilledA2 (EIV), Eastern, Western and Venezuelan (Equine Encephalomyelitis)Noneสหรัฐอเมริกา
Fostera PRRSLiveNot AvailableNoneสหรัฐอเมริกา