กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Zoetis Animal Health US

ที่อยู่:
  100 Campus Drive
  Florham Park, New Jersey 07932
  สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์: 1.888.963.8471
อีเมล์: customerservice@zoetis.com
เว็บไซ้ท์: https://www.zoetisus.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
FLUVAC Innovator® 5KilledNoneNoneสหรัฐอเมริกา
FLUVAC Innovator® 6KilledNoneNoneสหรัฐอเมริกา
FLUVAC Innovator®Triple-E FTKilledNoneNoneสหรัฐอเมริกา
Fostera PRRSLiveNot AvailableNoneสหรัฐอเมริกา