กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : FMD Center

ที่อยู่:
  Pakchong Nakornratchasima
  Thailand 30130
  ราชอาณาจักรไทย
โทรศัพท์: 0.4427.9112
โทรสาร: 0.4431.4889
อีเมล์: rrl@dld.go.th

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Foot and Mouth Disease for Cattle, Sheep, GoatsKilledO, A, Asia-1Aqueousราชอาณาจักรไทย
Foot and Mouth Disease Vaccine for PigsKilledO, A, Asia-1Oilราชอาณาจักรไทย