กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. (Vecol)

ที่อยู่:
  Av. El Dorado #82-93
  Bogotá
  สาธารณรัฐโคลอมเบีย
โทรศัพท์: 263.3100
โทรสาร: 263.8331
เว็บไซ้ท์: http://www.vecol.com.co/sitio/index.php?modulo=portada

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AFTOGÁN®KilledA24 Cruzeiro, O1 CamposOilสาธารณรัฐโคลอมเบีย
AFTOGÁN® + Rabia
(Foot and Mouth Disease, Rabies)
KilledA24 Cruzeiro, O1 Campos (FMD)
PV 2061 (R)
Oilสาธารณรัฐโคลอมเบีย
COLERVEC®LiveChinese (lapinized)Noneสาธารณรัฐโคลอมเบีย
EstomatitisKilledIndiana, New JerseyOilสาธารณรัฐโคลอมเบีย
Rayovacunaอนแทรกซ์LiveSterneNot Availableสาธารณรัฐโคลอมเบีย
Vacuna Cepa 19LiveB19Noneสาธารณรัฐโคลอมเบีย
Vacuna Encefalitis EquinaLiveTC-83Noneสาธารณรัฐโคลอมเบีย
Vacuna Triple HA
(Hemorrhagic Septicemia, Blackleg, Malignant Edema)
KilledNot AvailableAluminum hydroxideสาธารณรัฐโคลอมเบีย