กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : CZ Veterinaria S.A.

ที่อยู่:
  PO Box 16
  36400 PORRIÑO (Pontevedra)
  ราชอาณาจักรสเปน
โทรศัพท์: 34.986.330.400
โทรสาร: 34.986.336.577
อีเมล์: czv@czveterinaria.com
เว็บไซ้ท์: http://www.czveterinaria.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AUSCHKY®LiveBarthaNoneราชอาณาจักรสเปน
B19 CZVLiveB19Noneราชอาณาจักรสเปน
BLUEVAC 1KilledSerotype 1Aqueousราชอาณาจักรสเปน
BLUEVAC 1+4KilledSerotype 1, 4Aqueousราชอาณาจักรสเปน
BLUEVAC 1+8KilledSerotype 1, 8Aqueousราชอาณาจักรสเปน
BLUEVAC 4KilledSerotype 4Aqueousราชอาณาจักรสเปน
BLUEVAC 8KilledSerotype 8Aqueousราชอาณาจักรสเปน
CZV Rev-1LiveRev-1Noneราชอาณาจักรสเปน
OCUREV®LiveRev-1Noneราชอาณาจักรสเปน
RB-51® CZV.LiveRB51Noneราชอาณาจักรสเปน