กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : CZ Veterinaria S.A.

ที่อยู่:
  Polígono La Relva, Torneiros s/n
  36400 Porriño (Pontevedra) España
  ราชอาณาจักรสเปน
โทรศัพท์: +34.986.33.04.00
โทรสาร: +34.986.33.65.77
อีเมล์: czv@czveterinaria.com
เว็บไซ้ท์: http://www.czveterinaria.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AUSCHKY®LiveBarthaNoneราชอาณาจักรสเปน
B19 CZVLiveB19Noneราชอาณาจักรสเปน
BLUEVAC® 1KilledSerotype 1Aqueousราชอาณาจักรสเปน
BLUEVAC® 1+4KilledSerotype 1, 4Aqueousราชอาณาจักรสเปน
BLUEVAC® 1+8KilledSerotype 1, 8Aqueousราชอาณาจักรสเปน
BLUEVAC® 4KilledSerotype 4Aqueousราชอาณาจักรสเปน
BLUEVAC® 8KilledSerotype 8Aqueousราชอาณาจักรสเปน
CZV Rev-1LiveRev-1Noneราชอาณาจักรสเปน
OCUREV®LiveRev-1Noneราชอาณาจักรสเปน
RB-51® CZVLiveRB51Noneราชอาณาจักรสเปน