กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : CZ Veterinaria S.A.

ที่อยู่:
  Polígono La Relva, Torneiros s/n
  36400 Porriño (Pontevedra)
  ราชอาณาจักรสเปน
โทรศัพท์: +34.986.33.04.00
โทรสาร: +34.986.33.65.77
อีเมล์: czv@czveterinaria.com
เว็บไซ้ท์: http://www.czveterinaria.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AUSCHKY®LiveBartha K61 (gE-)Noneราชอาณาจักรสเปน,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
B19 CZVLiveB19Noneราชอาณาจักรสเปน,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
BLUEVAC® BTV8KilledSerotypes 1, 4, 8Aluminum hydroxide, saponinราชอาณาจักรสเปน,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
CZV REV-1LiveRev-1Noneราชอาณาจักรสเปน,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
OCUREV®LiveRev-1Noneราชอาณาจักรสเปน,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
RB-51® CZVLiveRB51Noneราชอาณาจักรสเปน,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส