กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : CAVAC (ChoongAng Vaccine Laboratories Co., Ltd.)

ที่อยู่:
  59-3 Hwaam-dong
  Yuseong-gu, Daejeon
  สาธารณรัฐเกาหลี
โทรศัพท์: 82.42.863.9322
โทรสาร: 82.42.863.8454
อีเมล์: chlee@cavac.co.kr
เว็บไซ้ท์: http://cavac.co.kr/english/index.asp

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
BoviShot® AkabaneLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐเกาหลี
BoviShot® BrucelLiveRB 51Noneสาธารณรัฐเกาหลี
BoviShot® CowGaurd 3KilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐเกาหลี
BoviShot® EphemerLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐเกาหลี
PoulShot® BBNE+Flu H9N2
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนกNot AvailableH9N2 (AI)Not Availableสาธารณรัฐเกาหลี
PoulShot® BNE
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND), M41 (IB)Oilสาธารณรัฐเกาหลี
PoulShot® FluH9N2+ND
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
ข้หวัดนกKilled H9N2 (AI)
LaSota (ND)
Not Availableสาธารณรัฐเกาหลี
PoulShot® S/9RLive9RNoneสาธารณรัฐเกาหลี
RabbiShot® VHD PlusKilledNot AvailableAluminum hydroxideสาธารณรัฐเกาหลี
SuiShot® AD-LiveLiveYS400Noneสาธารณรัฐเกาหลี
SuiShot® AujeszkeyKilledNYJ-G strain
OMP antigen
Not Availableสาธารณรัฐเกาหลี
SuiShot® HC-VAC (SuiShot® CSF-Live)LiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐเกาหลี
SuiShot® PEDLiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐเกาหลี
SuiShot® PED-KKilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐเกาหลี
SuiShot® PED-SMLive61PNoneสาธารณรัฐเกาหลี
SuiShot® PRRSKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐเกาหลี
SuiShot® PT-100
(Porcine Epidemic Diarrhea, Transmissible Gastroenteritis)
KilledNot AvailableAluminum hydroxideสาธารณรัฐเกาหลี
SuiShot® TRLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐเกาหลี