กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : KAKETSUKEN (Chemo-Sero-Therapeutic Research Institute)

ที่อยู่:
  6-1, Okubo 1-chome Kumamoto-shi
  Kumamoto-prefecture 860-8568
  ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์: 09.6344.1211
โทรสาร: 09.6345.1345
เว็บไซ้ท์: http://www.kaketsuken.or.jp

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Akabane Disease VaccineLiveNot AvailableNoneประเทศญี่ปุ่น
Anthrax Vaccineอนแทรกซ์LiveNot AvailableNot Availableประเทศญี่ปุ่น
Equine Influenza-Japanese Encephalitis-Tetanus Combined Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนKilledNot AvailableNot Availableประเทศญี่ปุ่น
Ibaraki Disease VaccineLiveNot AvailableNoneประเทศญี่ปุ่น
Japanese Encephalitis Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนKilledNot AvailableNot Availableประเทศญี่ปุ่น
Japanese Encephalitis-Porcine Parvovirus Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนLiveNot AvailableNoneประเทศญี่ปุ่น
OILVAX EDS-76KilledEDS '76Oilประเทศญี่ปุ่น