กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : KAKETSUKEN (Chemo-Sero-Therapeutic Research Institute)

ที่อยู่:
  6-1, Okubo 1-chome Kumamoto-shi
  Kumamoto-prefecture 860-8568
  ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์: 09.6344.1211
โทรสาร: 09.6345.1345
เว็บไซ้ท์: http://www.kaketsuken.or.jp

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Akabane Disease VaccineLiveNot AvailableNoneประเทศญี่ปุ่น
Anthrax Vaccineอนแทรกซ์LiveAoyama BNot Availableประเทศญี่ปุ่น
AVITECT NB/TM
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveMET 95 (ND)
TM-86 (IB)
Not Availableประเทศญี่ปุ่น
Bovine Abnormal Birth ACA Combined Inactivated Vaccine
(Akabane Disease, Chuzan Virus, Aino Virus)
KilledKN-06 (Akabane)
K-47 (Chuzan)
JaNAr 28 (Aino)
Aluminum phosphate gelประเทศญี่ปุ่น
Equine Influenza, Japanese Encephalitis, Tetanus Combined Vaccine
(Equine Influenza, Japanese Encephalitis, Tetanus)
สมองอักเสบญี่ปุนKilledH3N8 (EI)
Beijing (JE)
Aluminum hydroxideประเทศญี่ปุ่น
Japanese Encephalitis TC Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนKilledM StrainNot Availableประเทศญี่ปุ่น
Japanese Encephalitis-Porcine Parvovirus Vaccine
(Japanese Encephalitis, Porcine Parvovirus)
สมองอักเสบญี่ปุนLiveM Strain (JE)
HT- /SK (PV)
Noneประเทศญี่ปุ่น
ND Live VaccineนิวคาสเซิลLiveMET 95Not Availableประเทศญี่ปุ่น
ND-IB Combined Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
Nerima (IB)
Not Availableประเทศญี่ปุ่น
OILVAX 5R
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Nerima E10, TM-86 (IB)
Type A 221 Strain, Type C 537 Strain (IC)
Oilประเทศญี่ปุ่น
OILVAX 6R
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza, Mycoplasma gallisepticum)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Nerima E10, TM-86 (IB)
Type A 221 Strain, Type C 537 Strain (IC)
63 523 (MG)
Oilประเทศญี่ปุ่น
OILVAX 7R
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza, Mycoplasma gallisepticum, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Nerima E10, TM-86 (IB)
Type A 221 Strain, Type C 537 Strain (IC)
63 523 (MG)
KE80 (EDS)
Oilประเทศญี่ปุ่น
OILVAX EDS-76KilledKE 80Oilประเทศญี่ปุ่น
OILVAX NB2
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Nerima E10, TM 86EC (IB)
Oilประเทศญี่ปุ่น
OILVAX NB2G
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Nerima E10, TM 86EC (IB)
K Strain (IBD)
Oilประเทศญี่ปุ่น
OILVAX NB2GR
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Avian Reovirus)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Nerima E10, TM 86EC (IB)
K Strain (IBD)
58-132E50 (RV)
Oilประเทศญี่ปุ่น
SUIMMUGEN TGE/PED
(Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea)
LiveVesicle Strain (TGE)
96P4C6 (PED)
Not Availableประเทศญี่ปุ่น