กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Ceva Sante Animale

ที่อยู่:
  La Ballastiere, BP 126
  33501 Libourne Cedex
  สาธารณรัฐฝรั่งเศส
โทรศัพท์: 33.0.5.57.55.40.40
โทรสาร: 33.0.5.5.7.55.41.98
อีเมล์: contact@ceva.com
เว็บไซ้ท์: http://www.ceva.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AUJESPIG®KilledNot AvailableNot Availableสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
AUPHYL Plus®LiveNot AvailableNot Availableสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Brucelosis®LiveB19Noneอาร์เจนตินา
Carbodos®อนแทรกซ์LiveSterneNoneอาร์เจนตินา
CEVAC EDS K®KilledB8/78Oilสาธารณรัฐฝรั่งเศส
CEVAC NEW-FLU KEM®
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
Type H5 (AI)
Oilสาธารณรัฐฝรั่งเศส
CEVAC® Corymune 6K
(Infectious Coryza, Salmonella Enteritidis, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledSerotypes A, C (IC)
LaSota (ND)
Massachusetts (IB)
B8/78 (EDS)
Oilประเทศบราซิล
CEVAC® Corymune 7K
(Infectious Coryza, Infectious Bronchitis, Salmonella Enteritidis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledA, B, C (IC)
Enteritidis (SE)
LaSota (ND)
B8/78 (EDS)
Oilสาธารณรัฐฝรั่งเศส,
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้,
อาร์เจนตินา
CEVAC® EDS ND IB K
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
LaSota (ND)
Mass-41 (IB)
Oilประเทศบราซิล
CEVAC® FLU-KEMข้หวัดนกKilledH5N2Oilสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
CEVAC® ND EDS K
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
B8/78 (EDS)
Oilสาธารณรัฐฝรั่งเศส
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (ID)
GP classical (IBD)
B8/78 (EDS)
Oilสหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส,
อาร์เจนตินา
CEVAC® ND IB IBD EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP classical (IBD)
B8/78 (EDS)
Oilสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
COGLAPEST®LiveNot AvailableNot Availableสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
COGLAREV®Not AvailableRev-1Not Availableสาธารณรัฐฝรั่งเศส
COXEVAC®ข้คิวNot AvailableNot AvailableNot Availableราชอาณาจักรสเปน,
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
KAPEVAC® LiveJansenNoneฮังการี
LAPINJECT® VHDKilled3116-APOilสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ