กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Bureau of Veterinary Biologics

ที่อยู่:
  1213 m 11, Pakchong District
  Nakhon Ratchasima, 30130
  ราชอาณาจักรไทย
โทรศัพท์: 044-311476
โทรสาร: 044-315931
อีเมล์: biologic@dld.go.th
เว็บไซ้ท์: http://www.biologic.dld.go.th/th/index.php

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax Spore Vaccineอนแทรกซ์Live34F2Noneราชอาณาจักรไทย
Brucellosis VaccineLiveStrain 19Noneราชอาณาจักรไทย
Combined Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลNot AvailableLaSota (ND)Not Availableราชอาณาจักรไทย
Duck Plague VaccineLiveJansenNoneราชอาณาจักรไทย
Foot and Mouth Disease VaccineKilledO, A, Asia-1Aqueousราชอาณาจักรไทย
Foot and Mouth Disease Vaccine for SwineKilledO, A, Asia-1Oilราชอาณาจักรไทย
Haemorrhagic Septicaemia VaccineKilledB2, 5Oilราชอาณาจักรไทย
Newcastle Disease VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneราชอาณาจักรไทย
Swine Fever VaccineLiveChineseNoneราชอาณาจักรไทย