กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Bureau of Veterinary Biologics

ที่อยู่:
  1213 m 11, Pakchong District
  Nakhon Ratchasima, 30130
  ราชอาณาจักรไทย
โทรศัพท์: 044-311476
โทรสาร: 044-315931
อีเมล์: biologic@dld.go.th
เว็บไซ้ท์: http://biologic.dld.go.th/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax Spore Vaccineอนแทรกซ์Live34F2Noneราชอาณาจักรไทย
Brucellosis VaccineLiveStrain 19Noneราชอาณาจักรไทย
Combined Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)Noneราชอาณาจักรไทย
Duck Plague VaccineLiveJansenNoneราชอาณาจักรไทย
Foot and Mouth Disease VaccineKilledO, A, Asia-1Aqueousราชอาณาจักรไทย
Foot and Mouth Disease Vaccine for SwineKilledO, A, Asia-1Oilราชอาณาจักรไทย
Haemorrhagic Septicaemia VaccineKilledSerotypes 6:B, B:2,5Oilราชอาณาจักรไทย
Newcastle Disease VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneราชอาณาจักรไทย
Swine Fever VaccineLiveChineseNoneราชอาณาจักรไทย