กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Indian Immunologicals Limited

ที่อยู่:
  Road # 44, Jubilee Hills
  Hyderabad 500033, A.P., Telangana
  สาธารณรัฐอินเดีย
โทรศัพท์: 91.40.23544585
โทรสาร: 91.40.23544007
อีเมล์: info@indimmune.com
เว็บไซ้ท์: http://www.indimmune.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bruvax DeltaLiveRB51Noneสาธารณรัฐอินเดีย
Bruvax PlusLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐอินเดีย
Bruvax Rev1LiveRev.1Noneสาธารณรัฐอินเดีย
Bruvax S19LiveS19Noneสาธารณรัฐอินเดีย
Raksha Biovac
(Foot and Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia)
KilledO, A, Asia-1 (FMD)
Strain B (HS)
Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Raksha HSKilledStrain BAluminum hydroxideสาธารณรัฐอินเดีย
Raksha HS+BQ
(Hemorrhagic Septicemia, Blackleg Disease)
KilledStrain B (HS)Aluminum hydroxideสาธารณรัฐอินเดีย
Raksha PPRLiveSungri 96Noneสาธารณรัฐอินเดีย
Raksha SP LiveRomanianNoneสาธารณรัฐอินเดีย
Raksha Triovac
(Foot and Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia, Blackleg Disease)
KilledO, A, Asia-1 (FMD)Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Raksha-BluLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐอินเดีย
Raksha-OvacKilledO, A, Asia-1Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Rakshavac-T LiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐอินเดีย