กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Bioveta

ที่อยู่:
  Komenského 212
  683 23 Ivanovice na Hané
  สาธารณรัฐเช็ก
โทรศัพท์: 420.517.318.598
โทรสาร: 420.517.363.319
อีเมล์: vrzal.vladimir@bioveta.cz
เว็บไซ้ท์: http://www.bioveta.cz

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
BIOSUIS PRRSKilledPRRS/EU, PRRS/USEmulsigen
ERYPESTEN
(Erysipelothrix rhusiopathiae, Classical Swine Fever)
LiveNot AvailableNot Available
OrniduckKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐเช็ก
Ornivac EDSKilledEDS '76Oilจอร์เจีย,
บังคลาเทศ,
บัลแกเรีย,
ประเทศญี่ปุ่น,
ประเทศบราซิล,
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา,
ประเทศบาห์เรน,
ประเทศแอลจีเรีย,
ประเทศโบลิเวีย,
มอนเตเนโกร,
มาเลเซีย,
ยูเครน,
รัฐกาตาร์,
รัฐคูเวต,
รัฐสุลต่านโอมาน,
รัฐอิสราเอล,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
ราชอาณาจักรสวีเดน,
ราชอาณาจักรสเปน,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก,
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์,
ราชอาณาจักรไทย,
สมาพันธรัฐสวิส,
สหพันธรัฐรัสเซีย,
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล,
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย,
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,
สหรัฐอเมริกา,
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ,
สาธารณรัฐกานา,
สาธารณรัฐคอซอวอ,
สาธารณรัฐคอสตาริกา,
สาธารณรัฐคาซัคสถาน,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย,
สาธารณรัฐประชาชนจีน,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,
สาธารณรัฐมอลตา,
สาธารณรัฐมอลโดวา,
สาธารณรัฐยูกันดา,
สาธารณรัฐลัตเวีย,
สาธารณรัฐลิทัวเนีย,
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย ศรีลังกา,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐสโลวัก,
สาธารณรัฐสโลวีเนีย,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอิตาลี,
สาธารณรัฐอินเดีย,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐอิรัก,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
สาธารณรัฐเกาหลี,
สาธารณรัฐเช็ก,
สาธารณรัฐเปรู,
สาธารณรัฐเลบานอน,
สาธารณรัฐเอสโตเนีย,
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ),
สาธารณรัฐแซมเบีย,
สาธารณรัฐโครเอเชีย,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโดมินิกัน,
สาธารณรัฐโปรตุเกส,
สาธารณรัฐโปแลนด์,
สาธารณรัฐโมซัมบิก,
สาธารณรัฐไซปรัส,
ออสเตรีย,
ออสเตรเลีย,
อาร์เจนตินา,
อาร์เมเนีย,
อาเซอร์ไบจาน,
ฮังการี,
เติร์กเมนิสถาน,
เบลารุส,
เบลเยี่ยม,
แอลเบเนีย,
โรมาเนีย,
ไต้หวัน,
ไอร์แลนด์
Ornivac ND+GO+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bursitis, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledEDS '76, SL-93 (ND),
OP-23 (IBDV), M-41 (IB)
Oilสาธารณรัฐเช็ก
ORNIVAC ND+IB2+EDS
(Newcastle Disease, Infectious bronchitis, Egg Drop Syndrome)
Not AvailableSL-93 (ND)
M-41, D 274 (IB)
Bio 56 (EDS)
Oil
Pestisen CLiveChineseNoneสาธารณรัฐเช็ก
PestorinNot AvailableNot AvailableAluminum hydroxideจอร์เจีย,
บังคลาเทศ,
บัลแกเรีย,
ประเทศญี่ปุ่น,
ประเทศบราซิล,
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา,
ประเทศบาห์เรน,
ประเทศแอลจีเรีย,
ประเทศโบลิเวีย,
มอนเตเนโกร,
มาเลเซีย,
ยูเครน,
รัฐกาตาร์,
รัฐคูเวต,
รัฐสุลต่านโอมาน,
รัฐอิสราเอล,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
ราชอาณาจักรสวีเดน,
ราชอาณาจักรสเปน,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก,
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์,
ราชอาณาจักรไทย,
สมาพันธรัฐสวิส,
สหพันธรัฐรัสเซีย,
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล,
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย,
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,
สหรัฐอเมริกา,
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ,
สาธารณรัฐกานา,
สาธารณรัฐคอซอวอ,
สาธารณรัฐคอสตาริกา,
สาธารณรัฐคาซัคสถาน,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย,
สาธารณรัฐประชาชนจีน,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,
สาธารณรัฐมอลตา,
สาธารณรัฐมอลโดวา,
สาธารณรัฐยูกันดา,
สาธารณรัฐลัตเวีย,
สาธารณรัฐลิทัวเนีย,
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย ศรีลังกา,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐสโลวัก,
สาธารณรัฐสโลวีเนีย,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอิตาลี,
สาธารณรัฐอินเดีย,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐอิรัก,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
สาธารณรัฐเกาหลี,
สาธารณรัฐเช็ก,
สาธารณรัฐเปรู,
สาธารณรัฐเลบานอน,
สาธารณรัฐเอสโตเนีย,
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ),
สาธารณรัฐแซมเบีย,
สาธารณรัฐโครเอเชีย,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโดมินิกัน,
สาธารณรัฐโปรตุเกส,
สาธารณรัฐโปแลนด์,
สาธารณรัฐโมซัมบิก,
สาธารณรัฐไซปรัส,
ออสเตรีย,
ออสเตรเลีย,
อาร์เจนตินา,
อาร์เมเนีย,
อาเซอร์ไบจาน,
ฮังการี,
เติร์กเมนิสถาน,
เบลารุส,
เบลเยี่ยม,
แอลเบเนีย,
โรมาเนีย,
ไต้หวัน,
ไอร์แลนด์
Pestorin MormyxKilledNot AvailableAluminum hydroxideจอร์เจีย,
บังคลาเทศ,
บัลแกเรีย,
ประเทศญี่ปุ่น,
ประเทศบราซิล,
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา,
ประเทศบาห์เรน,
ประเทศแอลจีเรีย,
ประเทศโบลิเวีย,
มอนเตเนโกร,
มาเลเซีย,
ยูเครน,
รัฐกาตาร์,
รัฐคูเวต,
รัฐสุลต่านโอมาน,
รัฐอิสราเอล,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
ราชอาณาจักรสวีเดน,
ราชอาณาจักรสเปน,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก,
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์,
ราชอาณาจักรไทย,
สมาพันธรัฐสวิส,
สหพันธรัฐรัสเซีย,
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล,
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย,
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,
สหรัฐอเมริกา,
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ,
สาธารณรัฐกานา,
สาธารณรัฐคอซอวอ,
สาธารณรัฐคอสตาริกา,
สาธารณรัฐคาซัคสถาน,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย,
สาธารณรัฐประชาชนจีน,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,
สาธารณรัฐมอลตา,
สาธารณรัฐมอลโดวา,
สาธารณรัฐยูกันดา,
สาธารณรัฐลัตเวีย,
สาธารณรัฐลิทัวเนีย,
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย ศรีลังกา,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐสโลวัก,
สาธารณรัฐสโลวีเนีย,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอิตาลี,
สาธารณรัฐอินเดีย,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐอิรัก,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
สาธารณรัฐเกาหลี,
สาธารณรัฐเช็ก,
สาธารณรัฐเปรู,
สาธารณรัฐเลบานอน,
สาธารณรัฐเอสโตเนีย,
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ),
สาธารณรัฐแซมเบีย,
สาธารณรัฐโครเอเชีย,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโดมินิกัน,
สาธารณรัฐโปรตุเกส,
สาธารณรัฐโปแลนด์,
สาธารณรัฐโมซัมบิก,
สาธารณรัฐไซปรัส,
ออสเตรีย,
ออสเตรเลีย,
อาร์เจนตินา,
อาร์เมเนีย,
อาเซอร์ไบจาน,
ฮังการี,
เติร์กเมนิสถาน,
เบลารุส,
เบลเยี่ยม,
แอลเบเนีย,
โรมาเนีย,
ไต้หวัน,
ไอร์แลนด์