กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Bioveta

ที่อยู่:
  Komenského 212
  683 23 Ivanovice na Hané
  สาธารณรัฐเช็ก
โทรศัพท์: 420.517.318.601
โทรสาร: 420.517.363.319
อีเมล์: vrzal.vladimir@bioveta.cz
เว็บไซ้ท์: http://www.bioveta.cz

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
OrniduckKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐเช็ก
Ornivac EDSKilledEDS '76Oilสาธารณรัฐเช็ก
Ornivac ND+GO+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bursitis, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledEDS '76Oilสาธารณรัฐเช็ก
Pestisen CLiveChineseNoneสาธารณรัฐเช็ก
PestorinNot AvailableNot AvailableAluminum hydroxideสาธารณรัฐเช็ก
Pestorin MormyxKilledNot AvailableAluminum hydroxideสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,
สาธารณรัฐเช็ก,
โรมาเนีย