กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : BIO-TONG S.A.

ที่อยู่:
  243 Elias Aguirre Street
  Urb Valdivieso - Ate. Lima 3
  สาธารณรัฐเปรู
โทรศัพท์: 326.7759
อีเมล์: biotong@speedy.com.pe
เว็บไซ้ท์: http://www.biotong.com.pe/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
ColertongLiveChinese (lapinized)Noneสาธารณรัฐเปรู