กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : BIO-TONG S.A.

ที่อยู่:
  Elías Aguirre N° 243
  Urbanización Valdivieso Ate - Vitarte
  สาธารณรัฐเปรู
โทรศัพท์: 326.7759
อีเมล์: vicentetong@hotmail.com
เว็บไซ้ท์: http://www.biotong.com.pe/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
ColertongLiveChinese (lapinized)Noneสาธารณรัฐเปรู