กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Nepal Directorate of Animal Health

ที่อยู่:
  G.P.O. Box 20295
  Tripureshwor, Kathmandu
  สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
โทรศัพท์: 977.01.4261569 or 4261165
โทรสาร: 977.01.4261521
อีเมล์: ahd@healthnet.org.np or ahdt@wlink.com.np
เว็บไซ้ท์: http://www.ahd.gov.np/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Hemorrhagic Septicemia VaccineLiveB3, B4Aerosolสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
Peste des Petits Ruminants VaccineLivePPR V 75/1 homologousNoneสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล