กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : IDT Biologika GmbH

ที่อยู่:
  Am Pharmapark
  06861 Dessau-Rosslau
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
โทรศัพท์: 49.(0)34901.8850
อีเมล์: info@idt-biologika.com
เว็บไซ้ท์: https://www.idt-animal-health.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
PestiporcLiveCNoneสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,
สหรัฐอเมริกา
Respiporc FLU3KilledH3N2, H1N1, H1N2Carbomerสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี