กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : IDT (Impfstoffwerk Dessau-Tornau)

ที่อยู่:
  Am Pharmapark
  06861 Dessau-Rossiau
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
โทรศัพท์: 49.34901.885.0
โทรสาร: 49.34901.885.5323
อีเมล์: contact@idt-biologika.com
เว็บไซ้ท์: http://www.idt-biologika.de

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Name Not AvailableNot AvailableNot AvailableNot Availableสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
RIEMSER® SchweinepestvakzineLiveChineseNoneสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,
สหรัฐอเมริกา