กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : IDT (Impfstoffwerk Dessau-Tornau)

ที่อยู่:
  Am Pharmapark
  06861 Dessau-Rosslau
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
โทรศัพท์: 49.34901.885.0
โทรสาร: 49.34901.885.5323
อีเมล์: kontakt@idt-biologika.de
เว็บไซ้ท์: http://www.idt-tiergesundheit.de/home/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
CUNIVAK COMBO
(Myxomatosis, Rabbit Hemorrhagic Disease)
Live (Myxo)
Killed (RHD)
CAMP V-219 (Myxo)
CAMP V-351 (RHD)
Aluminum hydroxideสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
CUNIVAK RHDKilledEisenhüttenstadtAluminum hydroxideสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
LASOVAK PLUSนิวคาสเซิลKilledLaSotaMontanide ISA 206สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
RESPIPORC FLU3KilledH3N2, H1N1, H1N2Carbomerสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี