กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Bayer Saúde Animal

ที่อยู่:
  Rua Domingos Jorge, 1100, Building 9504, 4th floor
  CEP 04779-900, São Paulo - SP
  ประเทศบราซิล
โทรศัพท์: 0800.701.5546
เว็บไซ้ท์: http://saudeanimal.bayer.com.br/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bayovac® OleosaKilledO1 Campos
A24 Cruzeiro
C3 Indaial
Oilประเทศบราซิล