กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Guangdong Wens Dahuanong Biotechnology Co., Ltd.

ที่อยู่:
  No. 6, Dongdi North Road, Xincheng Town
  Xinxing County, Yunfu City, Guangdong Province
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: +86 20 83982806
โทรสาร: +86 20 83982806
อีเมล์: dhn@gddhn.com
เว็บไซ้ท์: http://www.gddhn.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Influenza Bivalent Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5N1 strain Re-6, H9N2 strain Re-2Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Avian Influenza Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH9 subtype, SS strainOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Avian Influenza Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5N2 subtype, N28 strainOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Classical Swine Fever Vaccine, Live (Tissue Culture Origin)LiveCVCC AV1412Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Combined Newcastle Disease and Egg Drop Syndrome Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Jing 911 (EDS)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Combined Newcastle Disease and H9 Subtype Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, SS/94 strain (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Combined Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Vaccine, Live
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H52 (IB)
Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Combined Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Vaccine, Live
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Combined Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 subtype, SS strain (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Combined Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
K-11 (EDS)
H9 subtype, SS/94 strain (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Duck Plague Vaccine, LiveLiveCVCC AV1222Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Egg Drop Syndrome Vaccine, InactivatedKilledJing 911Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Vaccine, LiveLiveJXA1-RNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Vaccine, Live
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H52 (IB)
Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Intermediate Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveMukteswarNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Vaccine, InactivatedนิวคาสเซิลKilledLaSotaOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveClone 30Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Virus and Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, SS strain (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Virus Thermo-Stable Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveLaSota (CACC VA 1615)Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, and Egg Drop Syndrome Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
K-11 (EDS)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Vaccine, InactivatedKilledNVDC-JXA1Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Pseudorabies Vaccine, LiveLiveBartha-K61Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Reassortant Avian Influenza Virus Bivalent Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5N1 Re-8 strain, H7N9 Re-1 strainOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Reassortant Avian Influenza Virus Trivalent Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5 subtype, Re-6, Re-7, Re-8 strainsOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5N1, Re-5 strainOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5N1, Re-1 strainOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5N1, Re-6 strainOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5 subtype, Re-4 & Re-6 strainsOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5 subtype, Re-6 & Re-7 strainsOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5N1, Re-4 & Re-5 strainsOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5 subtype, Re-6 & Re-8 strainsOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Transmissible Gastroenteritis and Porcine Epidemic Diarrhea Vaccine, InactivatedKilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน