กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Zhaoqing Dahua Agriculture Bio-Pharm Co., Ltd.

ที่อยู่:
  Zhaoqing City
  Guangdong Province 526238
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: 86.20.8722.7127
โทรสาร: 86.20.8722.6085
อีเมล์: dhn@gddhn.com
เว็บไซ้ท์: http://www.gddhn.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Combined Newcastle Disease and Egg Drop Syndrome Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Jing 911 (EDS)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Combined Newcastle Disease and H9 Subtype Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, SS strain (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Combined Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Vaccine, Live
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H52 (IB)
Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Combined Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Vaccine, Live
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Combined Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 subtype, SS strain (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Combined Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome and Avian Influenza (Subtype H9) Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
K-11 (EDS)
H9 subtype, SS/94 strain (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Egg Drop Syndrome Vaccine, InactivatedKilledJing 911Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
H5N1 Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
H5N2 Vaccineข้หวัดนกKilledH5N2Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
H9N2 Vaccineข้หวัดนกKilledH9N2Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Vaccine, Live
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H52 (IB)
Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Intermediate Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveMukteswarNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Vaccine, InactivatedนิวคาสเซิลKilledLaSotaOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveClone 30Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Virus and Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, SS strain (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Virus Thermo-Stable Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, and Egg Drop Syndrome Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
K-11 (EDS)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน