กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Zhaoqing Dahua Agriculture Bio-Pharm Co., Ltd.

ที่อยู่:
  Zhaoqing City
  Guangdong Province 526238
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: 86.20.8722.7127
โทรสาร: 86.20.8722.6085
อีเมล์: zjw6280@371.net

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
EDS VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
H5N1 Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
H5N2 Vaccineข้หวัดนกKilledH5N2Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
H9N2 Vaccineข้หวัดนกKilledH9N2Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
NDEDS Vaccine
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
Not AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย