กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Inova Biotecnologia Saúde Animal Ltda.

ที่อยู่:
  Rodovia, MG 050, KM 18,5, N° 2002
  Juatuba Minas Gerais 35675-000
  ประเทศบราซิล
เว็บไซ้ท์: http://www.inovabiotecnologia.com.br/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AFTOMUNEKilledO1 Campos, A24 Cruzeiro, C3 IndaialOilประเทศบราซิล