กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Inova Biotecnologia Saúde Animal Ltda.

ที่อยู่:
  Rodovia MG 050, KM 18,8, N° 2002
  Distrito Industrial, Juatuba Minas Gerais 35675-000
  ประเทศบราซิล
โทรศัพท์: 0800 724 6682
อีเมล์: sac@inovabiotecnologia.com.br
เว็บไซ้ท์: http://www.inovabiotecnologia.com.br/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AFTOMUNEKilledO1 Campos, A24 Cruzeiro, C3 IndaialOilประเทศบราซิล