กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Veterinary Research Institute

ที่อยู่:
  59, Jalan Sultan Azlan Shah
  31400 Ipoh, Perak
  มาเลเซีย
โทรศัพท์: 605.5457166 or 187
โทรสาร: 605.5463368
อีเมล์: admin@jphvri.gov.my

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
DVE-VACLiveMalaysian 1345/93Noneมาเลเซีย
HSAP-VACKilledB2Alumมาเลเซีย
HSDA-VACKilledB2Noneมาเลเซีย
S/GP-VACKilledNot AvailableAlumมาเลเซีย