กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Veterinary Research Institute

ที่อยู่:
  59, Jalan Sultan Azlan Shah
  31400 Ipoh, Perak Darul Ridzuan
  มาเลเซีย
โทรศัพท์: 605.5457166 or 187
โทรสาร: 605.5463368
อีเมล์: admin@jphvri.gov.my
เว็บไซ้ท์: http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/vri

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
HSAP VacKilledB2Alumมาเลเซีย
HSDA VacKilledB2Double adjuvantมาเลเซีย
S/G AP VacKilledNot AvailableAlumมาเลเซีย