กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Veterinary Serum and Vaccine Research Institute

ที่อยู่:
  El-Seka, El-Beda Street Abbasia
  11381 Cairo
  สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
โทรศัพท์: 202.23421866 or 23421406
โทรสาร: 202.2342821
อีเมล์: svri@idsc.gov.eg
เว็บไซ้ท์: http://www.vsvri.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Brucella abortus Strain 19 VaccineLiveB19Noneสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Brucella melitensis VaccineLiveRev-1Noneสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Bivalent Adjuvant Inactivated African Horse Sickness VaccineKilledType 4, 9Oilสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Bivalent Inactivated Foot and Mouth Disease VaccineKilledO1 93, AEGY/06Aluminum hydroxideสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Duck Plague VaccineLiveJansenNoneสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Duck Virus Hepatitis VaccineLiveE52 RispensNoneสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Haemorrhagic Septicaemia VaccineKilledType B6Oilสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Inactivated Bovine Ephemeral Fever VaccineKilledNot AvailableAluminum hydroxide gelสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Inactivated Newcastle VaccineนิวคาสเซิลKilledLaSotaOilสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Inactivated Rabbit Haemorrhagic Virus VaccineKilledDaoud et. alAluminum hydroxide gelสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Inactivated Rift Valley Fever VaccineKilledZagazig H501Not Availableสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Inactivated Vaccine Against ND+IB+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41, D274 (IB)
Strain 76 (EDS)
Oilสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Inactivated Vaccine Against Newcastle and Infectious Bronchitis
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41, D274 (IB)
Oilสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Newcastle VaccineนิวคาสเซิลLiveHitchner B1Noneสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Newcastle VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Newcastle VaccineนิวคาสเซิลLiveKomarovNoneสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Peste Des Petits Ruminants Vaccine (PPR-N75/1)LiveNigeria 75/1Noneสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Polyvalent Inactivated Foot and Mouth Disease Oil VaccineKilledO, A, SAT2Oilสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Ser-Vacc Fluข้หวัดนกKilledH5N1Mineral oilสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Ser-Vacc Flu 1ข้หวัดนกKilledH5N1ISA-70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Tissue Culture Camel Pox VaccineLiveJouf-78Not Availableสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Tissue Culture Sheep Pox VaccineLiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์