กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : VETERINA Animal Health Ltd.

ที่อยู่:
  Svetonedeljska 2, Kalinovica
  10436 Rakov Potok
  สาธารณรัฐโครเอเชีย
โทรศัพท์: 385.1.33.88.609
โทรสาร: 385.1.33.88.600
อีเมล์: info@veterina.hr

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Ay-Vak Bartha®LiveBarth K61Noneสาธารณรัฐโครเอเชีย
Gumpeskal® + IB + EDS (Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)KilledNot AvailableOilประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา,
ประเทศแอลจีเรีย,
มอนเตเนโกร,
รัฐคูเวต,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
ราชอาณาจักรโมร็อกโก,
สหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐสโลวีเนีย,
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
สาธารณรัฐโครเอเชีย,
เบลารุส
Pestikal® + EDS + IB
(Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
KilledNot AvailableOilประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา,
ประเทศแอลจีเรีย,
มอนเตเนโกร,
ยูเครน,
รัฐคูเวต,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
ราชอาณาจักรโมร็อกโก,
สหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐคอซอวอ,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐสโลวัก,
สาธารณรัฐสโลวีเนีย,
สาธารณรัฐโครเอเชีย,
เบลารุส
Plivak®-KSLiveChineseNoneประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา,
มอนเตเนโกร,
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐสโลวีเนีย,
สาธารณรัฐโครเอเชีย,
เบลารุส