กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Vetal Company

ที่อยู่:
  Gölbasi Yolu Uzeri 7km
  Adiyaman, Turkey
  สาธารณรัฐตุรกี
โทรศัพท์: 90.416.223.20.30 or 90.416.223.24.88
โทรสาร: 90.416.223.14.56
อีเมล์: vetal@vetal.com.tr
เว็บไซ้ท์: http://www.vetal.com.tr

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Aborvac-R CS™LiveRev-1Noneสาธารณรัฐตุรกี
Aborvac-R Lamb™LiveRev-1Noneสาธารณรัฐตุรกี
Aborvac-R Sheep™LiveRev-1Noneสาธารณรัฐตุรกี
Aborvac-S Calf™LiveS19Noneสาธารณรัฐตุรกี
Aborvac-S Cow™LiveS19Noneสาธารณรัฐตุรกี
Aborvac-S CS™LiveS19Noneสาธารณรัฐตุรกี
Aftovac-Oil™KilledO1, A22, Asia-1Oilสาธารณรัฐตุรกี
Aftovac™KilledO1, A22, Asia-1Aluminum hydroxide, saponinสาธารณรัฐตุรกี
Basilax™อนแทรกซ์LiveSterne 34F2Saponinสาธารณรัฐตุรกี
Pestvac-K™LiveNigeria 75/1Noneสาธารณรัฐตุรกี
Poxvac™LiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐตุรกี
Pulmovac™LiveBQTNoneสาธารณรัฐตุรกี
Teylovac™LiveAnkaraNoneสาธารณรัฐตุรกี