กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Vetal Animal Health Products S.A.

ที่อยู่:
  Organize Sanayi Bölgesi Petrol Mah. 14.Cad.No:1
  Adiyaman
  สาธารณรัฐตุรกี
โทรศัพท์: +90 416 223 20 30
โทรสาร: +90 416 223 14 56
อีเมล์: vetal@vetal.com.tr
เว็บไซ้ท์: http://www.vetal.com.tr

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Aborvac-R CS™LiveRev-1Noneสาธารณรัฐตุรกี
Aborvac-R Lamb™LiveRev-1Noneสาธารณรัฐตุรกี
Aborvac-R Sheep™LiveRev-1Noneสาธารณรัฐตุรกี
Aborvac-S Calf™LiveS19Noneสาธารณรัฐตุรกี
Aborvac-S Cow™LiveS19Noneสาธารณรัฐตุรกี
Aborvac-S CS™LiveS19Noneสาธารณรัฐตุรกี
Aftovac-Oil™KilledO1, A22, Asia-1Oilสาธารณรัฐตุรกี
Aftovac™KilledO1, A22, Asia-1Aluminum hydroxide, saponinสาธารณรัฐตุรกี
Basilax™อนแทรกซ์LiveSterne 34F2Saponinสาธารณรัฐตุรกี
Befvac™LiveTR2008/62CP-BEFV, TR2012/11CP-BEFVSpecialสาธารณรัฐตุรกี
Hemopast B™KilledATCC 31610 (P. multocida)
A1 SUVF91 (P. haemolytica)
Aluminum hydroxide gelสาธารณรัฐตุรกี
Lumpyvac™LiveAttenuated NeethlingNoneสาธารณรัฐตุรกี
Pestvac-K™LiveNigeria 75/1Noneสาธารณรัฐตุรกี
Poxvac™LiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐตุรกี
Pulmovac-In™KilledMycoplasma capricolum subsp. CapripneumoniaeSaponinสาธารณรัฐตุรกี
Pulmovac™LiveBQTNoneสาธารณรัฐตุรกี
Teylovac™LiveAnkaraNoneสาธารณรัฐตุรกี