กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Biopharma (Productions Biological Society, Pharmaceutical and Veterinary)

ที่อยู่:
  Km 2, Road of Casablanca, BP 4569
  Rabat-Akkari
  ราชอาณาจักรโมร็อกโก
โทรศัพท์: +212 5 37 69 16 92
โทรสาร: +212 5 37 69 16 89
อีเมล์: info@biopharma.ma
เว็บไซ้ท์: http://www.biopharma.ma/index.php/fr/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
ABORTUS B19LiveBuck 19Noneราชอาณาจักรโมร็อกโก
AftovaxKilledType O (Algeria 99)Aluminum hydroxide, saponinราชอาณาจักรโมร็อกโก
ANTHRAVACอนแทรกซ์Not AvailableSterneSaponinราชอาณาจักรโมร็อกโก
BIOPESTนิวคาสเซิลLiveHitchner B1Noneราชอาณาจักรโมร็อกโก
BIOSOTAนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneราชอาณาจักรโมร็อกโก
BTVacLiveSerotype 1, 4Noneราชอาณาจักรโมร็อกโก
CAMEL POXKilledNot AvailableAluminum hydroxideราชอาณาจักรโมร็อกโก
CAMELPOX-ECTHYMA
(Camelpox, Contagious Ecthyma)
KilledNot AvailableAluminum hydroxideราชอาณาจักรโมร็อกโก
NEWINVACนิวคาสเซิลKilledLaSotaOilราชอาณาจักรโมร็อกโก
OvipoxLiveNot AvailableNoneราชอาณาจักรโมร็อกโก
POLYCARBOVACอนแทรกซ์Not AvailableSterneNot Availableราชอาณาจักรโมร็อกโก
POXBTVAC
(Sheep Pox, Bluetongue)
LiveSerotype 1 (BT)Noneราชอาณาจักรโมร็อกโก
POXPPR
(Sheep Pox, Peste des Petits Ruminants)
LiveStrain 75/1 (PPR)Noneราชอาณาจักรโมร็อกโก
PPR-VaxLiveNige75/1Noneราชอาณาจักรโมร็อกโก