กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Biopharma (Société de Productions Biologiques et Pharmaceutiques Vétérinaires)

ที่อยู่:
  Avenue Hassan II, km 2 route de Casablanca
  Rabat-Akkari
  ราชอาณาจักรโมร็อกโก
โทรศัพท์: 212.6.74.90.67.17 or 212.6.74.90.66.19
โทรสาร: 212.5.37.69.36.32
อีเมล์: biopharma_ma@yahoo.fr

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
African Horse Sickness VaccineLiveSerotype 4Not Availableราชอาณาจักรโมร็อกโก
Camelpox VaccineKilledNot AvailableNot Availableราชอาณาจักรโมร็อกโก
Name Not AvailableLiveRomanianNoneราชอาณาจักรโมร็อกโก