กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Biopharma (Productions Biological Society, Pharmaceutical and Veterinary))

ที่อยู่:
  Avenue Hassan II, km 2 route de Casablanca
  Rabat-Akkari
  ราชอาณาจักรโมร็อกโก
โทรศัพท์: 0537.69.16.92
โทรสาร: 0537.69.16.89
อีเมล์: biopharma_ma@yahoo.fr
เว็บไซ้ท์: http://www.agriculture.gov.ma/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
African Horse Sickness VaccineLiveSerotype 4Not Availableราชอาณาจักรโมร็อกโก
Camelpox VaccineKilledNot AvailableNot Availableราชอาณาจักรโมร็อกโก
Name Not AvailableLiveRomanianNoneราชอาณาจักรโมร็อกโก