กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Riemser Arzneimittel AG

ที่อยู่:
  An der Wiek 7
  d-17498 Insel Riems
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
โทรศัพท์: 49.38351.7640
โทรสาร: 49.38351.7648
อีเมล์: dr.lange@riemser.de
เว็บไซ้ท์: http://www.riemser.de

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Name Not AvailableNot AvailableNot AvailableNot Availableสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
RIEMSER® SchweinepestoralvakzineLiveChineseNoneสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี