กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Razi Vaccine & Serum Research Institute

ที่อยู่:
  PO Box 31975/148 Hessarak,
  Karaj, Alborz,
  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
โทรศัพท์: 98.26.34554658
โทรสาร: 98.26.34552194
อีเมล์: int@rvsri.ac.ir
เว็บไซ้ท์: http://www.rvsri.ac.ir

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Brucella melitensis VaccineLiveRev-1Noneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Anthrax Spore Vaccineอนแทรกซ์LiveSterne (34F2)Noneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Bovine Theileriosis VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Foot and Mouth Disease VaccineKilledOpan, A05IR, Asia1, 2010 OAluminum hydroxide, saponinสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Goat Pox VaccineLiveGorganNoneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Haemorrhagic Septicaemia Vaccine (Inactivated)KilledSerotype B2Aluminum potassium sulfateสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
IRIRBA Strain VacLive109Noneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
IRIRBA Strain Vac (Dose Reduced)Live109Noneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Sheep Pox VaccineLiveRM-65 strainNoneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน