กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Razi Vaccine & Serum Research Institute

ที่อยู่:
  PO Box 31975/148 Hessarak,
  Karaj, Alborz,
  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
โทรศัพท์: 98.26.34554658
โทรสาร: 98.26.34552194
อีเมล์: int@rvsri.ac.ir
เว็บไซ้ท์: http://www.rvsri.ac.ir

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Brucella abortus VaccineLiveB19Noneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Brucella melitensis VaccineLiveRev-1Noneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Anthrax Spore Vaccineอนแทรกซ์LiveSterne (34F2)Noneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Bovine Theileriosis VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Foot and Mouth Disease VaccineKilledO, A, Asia-1Aluminum hydroxide, saponinสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Goat Pox VaccineLiveGorganNoneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Killed Haemorrhagic Septicaemia VaccineKilledSerotype B2Aluminum potassium sulfateสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Sheep Pox VaccineLiveRM-65 strainNoneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน