กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Razi Vaccine & Serum Research Institute

ที่อยู่:
  PO Box 31975/148 Hessarak,
  Karaj, Alborz
  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
โทรศัพท์: 98.26.34554658
โทรสาร: 98.26.34552194
อีเมล์: int@rvsri.ac.ir
เว็บไซ้ท์: http://www.rvsri.ac.ir

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Brucella melitensis VaccineLiveRev-1Noneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Anthrax Vac (Live)อนแทรกซ์LiveSterne (34F2)Noneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Dual Vaccine H120-B1
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
H120 (IB)
Noneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Foot and Mouth Disease VaccineKilledOpan, A05IR, Asia1, 2010 OAluminum hydroxide, saponinสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Goat Pox VaccineLiveGorganNoneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Haemorrhagic Septicaemia Vaccine (Inactivated)KilledSerotype B2Aluminum potassium sulfateสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
IRIRBA Strain VacLive109Noneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
IRIRBA Strain Vac (Dose Reduced)Live109Noneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Newcastle Disease and Influenza Vaccine
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledV4 (ND)
H9N2 (AI)
Oilสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Newcastle Disease VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Newcastle Disease Vaccine, Strain B1นิวคาสเซิลLiveB1Noneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Newcastle Oil VaccineนิวคาสเซิลKilledV4Oilสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Sheep Pox VaccineLiveRM-65Noneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Theileriosis Vac (Bovine)LiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน