กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Yebio Bioengineering

ที่อยู่:
  No. 21, Ao Dong Nan Road, Hongdao Street
  Economy Zone of Hongdao, Qingdao City, Shandong Province 26614
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: +86-532-5889 7715
โทรสาร: +86-532-5889 7716
อีเมล์: yebio@yebio.com.cn
เว็บไซ้ท์: http://www.yebio.com.cn/en/index.aspx

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Inactivated Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine
(H5N1 Subtype, Re-6 Strain)
ข้หวัดนกKilledH5N1 Re-6Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Kemi-Flu Inactivated Vaccine of Avian Influenza
(H5N1 Re-K)
ข้หวัดนกKilledH5N1 Re-KOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Triple Inactivated Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, and Egg Drop Syndrome Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledN79 (ND)
M-41 (IB)
NE4 (EDS)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน