กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Yebio Bioengineering

ที่อยู่:
  No. 369 NanJing Road
  Qingdao City, Shandong Province 266032
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: 86.532.856.65500 / 20449 / 29882 / 31119
โทรสาร: 86.532.856.65500 / 63027
อีเมล์: yebio@yebio.com.cn

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Influenza Virus Vaccine H9 subtypeข้หวัดนกKilledH9, Strain FOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Bivalent Avian Influenza Virus Vaccine H5N1ข้หวัดนกKilledH5N1 Re-1, Re-4Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Bivalent Avian Influenza Virus Vaccine H5N1ข้หวัดนกKilledH5N1 Re-5, Re-4Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Bivalent Avian Influenza Virus Vaccine H5N1, H9N2ข้หวัดนกKilledH5N1 Re-5, H9N2Re-2Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Egg Drop Syndrome VaccineKilledBeijing 911Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Inactivated Avian Influenza Vaccine H5N2ข้หวัดนกKilledH5N2Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease/Avian Influenza Bivalent Vaccineข้หวัดนกKilledLaSota, F (ND)
H9 (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Recombinant Avian Influenza Vaccine H5N1ข้หวัดนกKilledH5N1 Re-5Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Triple Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
Mass-41 (IB)
H9 (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Triple Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledN79 (ND)
Mass-41 (IB)
NE4 (EDS)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน