กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Qilu Animal Health Products Factory

ที่อยู่:
  Industry Road North No. 243
  Jinan City, Shandong Province 250100
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: 0531.831.26666 or 0531-83127985
โทรสาร: 0531.831.27986 or 831.27886
อีเมล์: qiludb@qilu-pharma.com
เว็บไซ้ท์: http://www.qiludb.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Influenza Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledSubtype H9, Strain LG1Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Brinell A19LiveA19Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Brucellosis Live VaccineLiveA19Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Classical Swine Fever Live Vaccine (Cell Line Origin)LiveCVCC AV1412Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Classical Swine Fever Live Vaccine (Cell Source)LiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Classical Swine Fever Live Vaccine (Rabbit Source)LiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Classical Swine Fever Weak Attenuated VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Duck Plague Live VaccineLiveCVCC AV1222Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Highly Pathogenic PRRS Live VaccineLiveJXA1-RNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Inactivated VaccineนิวคาสเซิลKilledLaSotaOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Live VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Live VaccineนิวคาสเซิลLiveClone30Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Virus Thermo-Stable Live VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
Subtype H9, Strain LG1 (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis Dual Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis Dual Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H52 (IB)
Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza Triple Inactivated Vaccineข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Subtype H9, Strain LG1 (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Pseudorabies Live VaccineLiveBartha K61Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Pseudorabies Live Vaccine (High Quality)LiveBartha K61Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Rabbit Hemorrhagic Disease, Pasteurella multocida Dual Inactivated Vaccine
(Rabbit Hemorrhagic Disease, Pasteurella multocida)
KilledType A (P. multocida)Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Rabbit Virus Hemorrhagic Disease Inactivated VaccineKilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน