กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Onderstepoort Biological Products

ที่อยู่:
  Private Bag X07
  Onderstepoort, 0110
  สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
โทรศัพท์: 2712.522.1500
โทรสาร: 2712.522.1591
อีเมล์: renah@obpvaccines.co.za, info@obpvaccines.co.za
เว็บไซ้ท์: http://www.obpvaccines.co.za

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
African Horse Sickness VaccineLivePolyvalentNoneสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
Anthrax Spore Vaccineอนแทรกซ์LiveSterne (34F2)Glycerinสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
B-PhemeralLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐนามิเบีย,
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
Bluetongue VaccineLivePolyvalentNoneสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
Brucella Rev.1 Vaccine for Sheep and GoatsLiveRev-1Noneสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
Brucella S19 Vaccine for CattleLiveS19Noneสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
Fowl TyphoidLiveStrain 9RNoneสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
Frozen African Redwater Vaccine for CattleLiveAfrican (Babesia bigemina)Bovine bloodสาธารณรัฐนามิเบีย,
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
Frozen Asiatic Redwater Vaccine for CattleLiveAsiatic (Babesia bovis)Bovine bloodสาธารณรัฐนามิเบีย,
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
Heartwater - Infective BloodLiveNot AvailableOvine bloodสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
Inactivated Rift Valley Fever VaccineKilledNot AvailableAluminum hydroxide gelสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
Live Rift Valley Fever VaccineLiveSmithburnNoneสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
Lumpy Skin Disease Vaccine for CattleLiveNeethlingNoneสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
RVF Clone 13LiveClone 13Noneสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
Wesselsbron Disease VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐแอฟริกาใต้