กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : National Veterinary Research Institute

ที่อยู่:
  P.M.B. 1 Vom-Jos Plateau State
  สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
โทรศัพท์: 234.073.281452
อีเมล์: nvri1924@yahoo.com
เว็บไซ้ท์: http://www.arcnigeria.org

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax Spore Vaccineอนแทรกซ์LiveNot AvailableNoneสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
Brucella S19 VaccineLiveS19Noneสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
Contagious Bovine Pleuropneumonia VaccineLiveT1-44Noneสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
Fowl Typhoid VaccineLiveS9Noneสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
Haemorrhagic Septicaemia VaccineKilledB2, E3, 4Not Availableสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
Peste des Petits Ruminants Virus VaccineLivePPR V 75/1Noneสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย