กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : FILAVIE

ที่อยู่:
  20 La Corbière - Roussay
  49450 SÈVREMOINE
  สาธารณรัฐฝรั่งเศส
โทรศัพท์: +33 (0)2 41 75 46 16
โทรสาร: +33 (0)2 41 75 75 80
อีเมล์: contact.filavie@filavie.com
เว็บไซ้ท์: http://filavie.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
FILAVAC VHD K C+VKilledLP.SV.2012 (variant 2010, RHDV2), IM507.SC.2011 (classical, RHDV1)Aluminum hydroxideราชรัฐลักเซมเบิร์ก,
ราชอาณาจักรนอร์เวย์,
ราชอาณาจักรสวีเดน,
ราชอาณาจักรสเปน,
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก,
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์,
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส,
สาธารณรัฐฟินแลนด์,
สาธารณรัฐมอลตา,
สาธารณรัฐสโลวัก,
สาธารณรัฐอิตาลี,
สาธารณรัฐเช็ก,
สาธารณรัฐโปรตุเกส,
สาธารณรัฐโปแลนด์,
ออสเตรีย,
ฮังการี,
เบลเยี่ยม