กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Shanghai Hile Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.

ที่อยู่:
  No. 6720 JinHai Road, Economic Development Zone
  FengXian District, Shanghai 201403
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: +86 21 60890888
โทรสาร: +86 21 60890888
อีเมล์: china@hile-bio.com
เว็บไซ้ท์: http://www.hile-bio.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Influenza Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH9 subtype, NJ01 strainOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Classical Swine Fever Vaccine, Live (Rabbit Origin)LiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Duck Plague Vaccine, LiveLiveChicken embryo-attenuated strainNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Foot and Mouth Disease Trivalent Vaccine, InactivatedKilledO, A, Asia 1Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Foot and Mouth Disease Vaccine, InactivatedKilledType O, strain OOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Vaccine, LiveLiveHuN4-F112Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, WD strain (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Vaccine, Live
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Mild Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 subtype, WD strain (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome'76 Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
H9 subtype, Hp strain (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Vaccine, InactivatedKilledNVDC-JXA1Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Vaccine, LiveLiveCH-1RNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Pseudorabies Vaccine, LiveLiveBartha-K61Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Swine Fever Vaccine, Live (Tissue Culture Origin - For Government Procurement Only)LiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Swine Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea, Porcine Rotavirus Vaccine, Live
(Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea, Rotavirus)
LiveHuadu (TGE)
CV777 (PED)
G5 type, NX strain (Rota)
Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Transmissible Gastroenteritis and Porcine Epidemic Diarrhea Vaccine, Inactivated
(Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea)
LiveCV777 (PED)Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน