กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Venkateshwara Hatcheries Pvt. Ltd. (Venky's)

ที่อยู่:
  S.No. 114/A/2, Pune-Sinhagad Road
  Vitthlwadi, Maharashtra, Pune - 411 030
  สาธารณรัฐอินเดีย
โทรศัพท์: +91-20-24251530
โทรสาร: +91-20-24251077
อีเมล์: response@venkys.com
เว็บไซ้ท์: http://venkys.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Inclusion Body Hepatitis (IBH)/Hydropericardium Syndrome (HPS) Inactivated VaccineKilledSerotype 4Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Newcastle Disease Inactivated VaccineนิวคาสเซิลKilledLaSotaOilสาธารณรัฐอินเดีย
Newcastle Disease Inactivated Vaccine, ConcentratedนิวคาสเซิลKilledLaSotaOilสาธารณรัฐอินเดีย
Newcastle Disease Live VaccineนิวคาสเซิลLiveB1Noneสาธารณรัฐอินเดีย
Newcastle Disease Live VaccineนิวคาสเซิลLiveR2B/MukteswarNoneสาธารณรัฐอินเดีย
Newcastle Disease Live VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐอินเดีย