กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Laprovet

ที่อยู่:
  7 rue du Tertreau - Arche d'Oe 2
  37390 Notre Dame d'Oe, France
  สาธารณรัฐฝรั่งเศส
โทรศัพท์: 33.2.47.62.60.90
โทรสาร: 33.2.47.49.13.80
อีเมล์: export@laprovet.com
เว็บไซ้ท์: http://www.laprovet.com/wp/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
ITA ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
B8/78 (EDS)
Oilสาธารณรัฐฝรั่งเศส