กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Yangzhou Yobo Biological Pharmaceutical Co., Ltd.

ที่อยู่:
  Weiyang Economic Development Zone, Jinhua Road 7
  Yangzhou City
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: 0514-87637673
โทรสาร: 0514-87634098
อีเมล์: yzyb@jinyu.com.cn
เว็บไซ้ท์: http://www.uni-bio.com.cn/index/FrontColumns_navigation01-1496708963619FirstColumnId=49.html

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Chicken Newcastle Disease Inactivated VaccineนิวคาสเซิลKilledLaSotaOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Chicken Newcastle Disease VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Chicken Newcastle Disease, Bird Flu Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, JY strain (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Chicken Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Bird Flu Triple Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 subtype, L Strain (AI)
Water in oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Chicken Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Bird Flu Quadruple Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
HS25 (EDS)
H9 subtype, HZ strain (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Inactivated VaccineKilledNVDC-JXA1Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Recombinant Newcastle Disease Virus Inactivated VaccineนิวคาสเซิลKilledA-VIIOilสาธารณรัฐประชาชนจีน