กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Laboratorios Ovejero

ที่อยู่:
  Vilecha, 30 P.O. Box 24192
  Leon
  ราชอาณาจักรสเปน
โทรศัพท์: 34.902.235.700
โทรสาร: 34.987.205.320
อีเมล์: comercial@labovejero.es
เว็บไซ้ท์: http://www.labovejero.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
ARVILAPKilledLO1Aluminum hydroxideราชอาณาจักรสเปน
INMUBOV TRIVALENTE
(Blackleg Disease, Hemorrhagic Septicemia, Enterotoxemia)
Not AvailableSerotypes A, B, C, DNot Availableราชอาณาจักรสเปน
NEO-VAKY ADLiveBartha K61Oilราชอาณาจักรสเปน
OVERVAC ECLiveStrain EA-4Noneราชอาณาจักรสเปน
SEPTI-PORKKilledSerotypes A, DNot Availableราชอาณาจักรสเปน
SEPTI-RUM
(Hemorrhagic Septicemia, Pneumonic Pasteurellosis, Shipping Fever)
Not AvailableSerotypes A, B, D, E (HS)Not Availableราชอาณาจักรสเปน