กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : China Animal Husbandry Co., Ltd. (CAHIC)

ที่อยู่:
  Building 19, Block 8, No 188 West Rd, South 4th Ring Rd
  Fengtai District, Beijing, 100070
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: 86-10-52238800
เว็บไซ้ท์: http://http://www.pham.cahic.com/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bovine Foot and Mouth Disease Bivalent Peptide VaccineNot AvailableType O, Asia1Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Brucellosis Live VaccineLiveA19Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Classical Swine Fever Vaccine, Live (Cell Line Origin)LiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Classical Swine Fever Vaccine, Live (Rabbit Origin)Not AvailableCVCC AV1412Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Classical Swine Fever Vaccine, Live (Tissue Culture Origin)Not AvailableCVCC AV1412Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Combined Classical Swine Fever, Swine Erysipelas, and Pasteurella Multocida Vaccine, Live
(Classical Swine Fever, Swine Erysipelas, Pasteurella multocida)
LiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Foot and Mouth Disease Bivalent Vaccine, InactivatedKilledType O, Strain OS+Asia-1, Strain JSLNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Foot and Mouth Disease Trivalent Vaccine, InactivatedKilledO, A, Asia-1Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Foot and Mouth Disease Vaccine, InactivatedKilledType ONot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Goat Pox Live VaccineLiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
High Efficiency Swine Pseudorabies Vaccine, LiveLiveHB-98Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome and Classical Swine Fever Vaccine, Live
(Porcine Reproductive Respiratory Syndrome, Classical Swine Fever)
LiveTJM-F92 (PRRS)
C (CSF)
Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Vaccine, LiveLiveJXA1-RNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Hog Cholera Thermo-stable Vaccine, LiveLiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Porcine Pseudorabies Thermotolerant Live VaccineLiveHB2000Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Porcine Pseudorabies Vaccine, InactivatedKilledHubei ANot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Vaccine, InactivatedKilledNVDC-JXA1Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Vaccine, LiveLiveR98Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Porcine Transmissible Gastroenteritis and Porcine Epidemic Diarrhea Vaccine, Live
(Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea)
KilledHB08 (TGE)
ZJ08 (PED)
Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Pseudorabies Vaccine, LiveLiveBartha-K61Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Rabbit Hemorrhagic Disease and Pasteurella Multocida Vaccine, Inactivated
(Rabbit Hemorrhagic Disease, Pasteurella multocida)
KilledCD85-2 (RHD)
C51-17(PM)
Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Swine Fever Thermo-Stable Vaccine, Live (Rabbit Origin)LiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Swine Foot and Mouth Disease Peptide VaccineNot AvailableType ONot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Swine Influenza Virus Vaccine, InactivatedKilledH1N1, Strain TJNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Swine Japanese Encephalitis Live Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนLiveSA14-14-2Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Swine Pseudorabies Vaccine, LiveLiveHB-98Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน