กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Bio-Med Pvt. Ltd.

ที่อยู่:
  C-96, Bulandshahr Road Industrial Area
  Ghaziabad-201009, U.P.
  สาธารณรัฐอินเดีย
โทรศัพท์: +91-120-4157534
โทรสาร: +91-120-4340219
อีเมล์: saryugarg@yahoo.com
เว็บไซ้ท์: http://www.biomed.co.in

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
BiO PPR™LiveSungriNoneสาธารณรัฐอินเดีย
H.S.-B.Q. Combined Vaccine
(Hemorrhagic Septicemia, Black Leg)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide gelสาธารณรัฐอินเดีย
Haemorrhagic Septicaemia VaccineKilledNot AvailableAluminum hydroxide gelสาธารณรัฐอินเดีย
Ranikhet Disease Vaccine, InactivatedนิวคาสเซิลKilledLaSotaAluminum hydroxide gelสาธารณรัฐอินเดีย
Ranikhet Disease Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveMesogenic 'RB'Noneสาธารณรัฐอินเดีย
Ranikhet Disease Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐอินเดีย
Ranikhet Disease Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveLentogenic 'F'Noneสาธารณรัฐอินเดีย
Sheep Pox VaccineLiveRomanianNoneสาธารณรัฐอินเดีย
SUPER LaSota™นิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐอินเดีย