กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Farbiovet Pharma

ที่อยู่:
  Sector Lomas de la Concepcion
  Calle Guayas E3-296, Intersection Pichincha/Via Pintag.
  สาธารณรัฐเอกวาดอร์
โทรศัพท์: (593) 02 2794-008
อีเมล์: atencioncliente@farbiovet.com
เว็บไซ้ท์: https://www.farbiopharma.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
PorcivirLiveChinese (lapinized)Not Availableสาธารณรัฐเอกวาดอร์