กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Farmacológicos Veterinarios S.A.C. (FARVET)

ที่อยู่:
  Panamericana Sur N°766 Km 198.5
  Chincha Alta, Ica
  สาธารณรัฐเปรู
โทรศัพท์: (51)56262267, (51)13441419
โทรสาร: (51)17057202
อีเมล์: farvet@farvet.com, farvetchincha@farvet.com, farvetlima@farvet.com
เว็บไซ้ท์: http://www.farvet.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
OLEOVAC CUADRUPLE NW-BR-EDS-CORIZA®KilledLaSota (ND), Massachusetts (IB), EDS '76-127 (EDS), Serotype C (Coryza)Oilประเทศโบลิเวีย,
สาธารณรัฐเปรู
OLEOVAC TRIPLE NW-BR-EDS®KilledLaSota (ND), Massachusetts (IB), EDS '76-127 (EDS)Oilประเทศโบลิเวีย,
สาธารณรัฐเปรู,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย
TIFOVAC CL®Live9RNoneประเทศโบลิเวีย,
สาธารณรัฐเปรู
VACFAR-CP®LiveChinese (lapinized)Noneสาธารณรัฐเปรู