กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Laboratorios Laverlam S.A.

ที่อยู่:
  Carrera 5 N 47 165
  Cali
  สาธารณรัฐโคลอมเบีย
โทรศัพท์: 57.2.447.4411
อีเมล์: laverlam@laverlam.net
เว็บไซ้ท์: http://www.laverlam.net

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Aftovac AP/250 OleosaKilledA24 Cruzeiro, O1 CamposOilสาธารณรัฐโคลอมเบีย
Brucell-VacLiveB19Noneสาธารณรัฐโคลอมเบีย
Layvac Triple
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledNot AvailableOilสาธารณรัฐโคลอมเบีย
Rayolavอนแทรกซ์LiveSterneAluminum hydroxideสาธารณรัฐโคลอมเบีย
SeptobacNot AvailableSerotypes A, B, C, DAqueousสาธารณรัฐโคลอมเบีย
Sindrovac-OKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐโคลอมเบีย
VesivacKilledIndiana, New JerseyOilสาธารณรัฐโคลอมเบีย