กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Calier & Biologicos Laverlam

ที่อยู่:
  Carrera 5 #47-165
  Cali, Colombia
  สาธารณรัฐโคลอมเบีย
โทรศัพท์: (572) 447 4411
Customer service: 018000526060
อีเมล์: servicioalcliente@calier.laverlam.net
เว็บไซ้ท์: http://www.calier.co

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bovine SeptobacKilledSerotypes A, B, C, DAqueousสาธารณรัฐโคลอมเบีย
Brucell-VacLiveB19Noneสาธารณรัฐโคลอมเบีย
Layvac Triple
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledRoakin (ND), M-41 (IB),
Type 127 (EDS)
Oilสาธารณรัฐโคลอมเบีย
Rayolavอนแทรกซ์LiveSterneNot Availableสาธารณรัฐโคลอมเบีย
Sindrovac-OKilledType 127Oilสาธารณรัฐโคลอมเบีย
VesivacKilledIndiana, New JerseyOilสาธารณรัฐโคลอมเบีย