กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Zoetis Belgium

ที่อยู่:
  Rue Laid Burnait, 1
  1348 Louvain-la-Neuve
  เบลเยี่ยม

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Suvaxyn CSF MarkerLiveNot AvailableNoneประเทศในสหภาพยุโรป
Zulvac SBVKilledBH80/11-4Not Availableประเทศในสหภาพยุโรป