กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Virbac

ที่อยู่:
  Song May Industrial Zone
  Dong Nai Province, Vietnam
  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โทรศัพท์: 84.61.3869.617
โทรสาร: 84.61.869.619
อีเมล์: support@virbac.vn
เว็บไซ้ท์: http://www.virbac.vnn.vn

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Suigen HCLiveNot AvailableNot Available สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม