กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Genera Inc.

ที่อยู่:
  Svetonedeljska 2, Kalinovica
  10 436 Rakov Potok
  สาธารณรัฐโครเอเชีย
โทรศัพท์: 385.1.33.88.888
โทรสาร: 385.1.33.88.704
อีเมล์: info@genera.hr
เว็บไซ้ท์: http://www.genera.hr

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
BRONHOPEST SPF
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลLiveH-120 (IB)
LaSota (ND)
Noneราชอาณาจักรโมร็อกโก,
สาธารณรัฐสโลวีเนีย,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
สาธารณรัฐโครเอเชีย
EDSKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐโครเอเชีย
GUMPESKAL+IB+EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา,
ประเทศแอลจีเรีย,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐสโลวีเนีย,
สาธารณรัฐโครเอเชีย
GUMPESKAL+IB
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐโครเอเชีย
GUMPESKAL
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilราชอาณาจักรโมร็อกโก,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐโครเอเชีย
PESTIKAL B1 SPFนิวคาสเซิลLiveHitchner B1Noneประเทศแอลจีเรีย,
ราชอาณาจักรโมร็อกโก,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย ศรีลังกา,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
สาธารณรัฐโครเอเชีย
PESTIKAL LaSota SPFนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา,
ประเทศแอลจีเรีย,
ราชอาณาจักรโมร็อกโก,
สาธารณรัฐคอซอวอ,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย ศรีลังกา,
สาธารณรัฐสโลวีเนีย,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
สาธารณรัฐโครเอเชีย
PESTIKAL+EDS+IB
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา,
ประเทศแอลจีเรีย,
ยูเครน,
สาธารณรัฐคอซอวอ,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐสโลวีเนีย,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐโครเอเชีย
PESTIKAL+EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐโครเอเชีย