กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : CEVA Biomune Animal Health

ที่อยู่:
  8906 Rosehill Rd
  Lenexa KS 66215
  สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์: 913.894.0230
โทรสาร: 913.894.0236
เว็บไซ้ท์: http://www.ceva.us

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Influenza vaccineข้หวัดนกKilledH5N2Not Availableสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza vaccineข้หวัดนกKilledH5N9Not Availableสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza vaccineข้หวัดนกKilledH7N2Not Availableสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza vaccineข้หวัดนกKilledH7N3Not Availableสหรัฐอเมริกา