กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Merial Taiwan

ที่อยู่:
  No. 337, Fuxing N. Rd, Songshan District
  Taipei City, Taiwan 10544 11 F 333
  ไต้หวัน
โทรศัพท์: 02.2175.2133
โทรสาร: 02.2717.3117
เว็บไซ้ท์: http://tw.merial.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Akipor 6.3® PR live vaccineLiveBarthaWater in oilไต้หวัน
Bio New EDS + IBKilledNot AvailableNot Availableไต้หวัน
Gallimune 302
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster 2C (ND)
Mass 41 (IB)
EDS '76 (EDS)
Oilไต้หวัน
Gallimune 503
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
KilledUlster 2C (ND)
Mass 41 (IB)
EDS '76 (EDS)
Serotype A&C (IC)
Oilไต้หวัน
Geskypur® PR gene defect inactivated vaccineKilledNot AvailableNot Availableไต้หวัน