กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Merial Mexico

ที่อยู่:
  Trigo 192, Granjas Esmeralda
  Iztapalapa, 09810 Ciudad de Mexico
  สหรัฐเม็กซิโก
โทรศัพท์: 52.55.5646.2232
เว็บไซ้ท์: http://www.merial.com.mx

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Gallimune 302
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster 2C (ND)
Mass 41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oilสหรัฐเม็กซิโก