กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Merial Norden A/S
Denmark, Sweden, Norway, Finland

ที่อยู่:
  Slotsmarken 13
  2970 HØRSHOLM
  ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
โทรศัพท์: 44540040
โทรสาร: 44540045
อีเมล์: info.norden@merial.com
เว็บไซ้ท์: http://www.merial.dk

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Progressis®vetNot AvailableNot AvailableNot Availableราชอาณาจักรนอร์เวย์,
ราชอาณาจักรสวีเดน,
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก,
สาธารณรัฐฟินแลนด์