กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Zoetis Taiwan

ที่อยู่:
  Freshwater Road, Sec 177
  New Taipei, Zhongzheng District 251, Taiwan
  ไต้หวัน
โทรศัพท์: 2.28097979
อีเมล์: tw.service@zoetis.com
เว็บไซ้ท์: http://www.zoetis.tw

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
EDS New Bronz VacKilledNot AvailableOilไต้หวัน