กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Zoetis Portugal

ที่อยู่:
  Lagoas Park, Building 10
  2740-271, Porto Salvo
  สาธารณรัฐโปรตุเกส
โทรศัพท์: 21.042.7200
อีเมล์: zoetis.portugal@zoetis.com
เว็บไซ้ท์: http://www.zoetis.com.pt

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Suvaxyn Aujeszky 780 O/WLiveNIA3-783Aluminum hydroxideสาธารณรัฐโปรตุเกส
Suvaxyn Aujeszky IN/IMLiveBartha K61Aqueousสาธารณรัฐโปรตุเกส