กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Zoetis Netherlands

ที่อยู่:
  Rivium Westlaan 74
  2010 LD Capelle a/d IJssel
  ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
โทรศัพท์: 010.714.09.00
อีเมล์: info.nl@zoetis.com
เว็บไซ้ท์: http://www.zoetis.nl

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Zulvac 8 BovisKilledSerotype 8Aluminum hydroxide, saponinประเทศในสหภาพยุโรป
Zulvac 8 OvisKilledSerotype 8Aluminum hydroxide, saponinประเทศในสหภาพยุโรป