กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Zoetis Greece

ที่อยู่:
  Zoetis Hellas SA, L.Mesogeion 253-255
  Neo Psychico 154 51
  สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
โทรศัพท์: 210.678.5800
อีเมล์: infogr@zoetis.com
เว็บไซ้ท์: http://www.zoetis.gr

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Suraxyn Aujeszky 783 + O/WLiveStrain NIA3-783Noneสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)